13.3.2020: Sjundeå coronagrupps information om Sjundeå kommuns utrymmen och service på grund av coronavirusläget

13.03.2020 17:22

Kategori:

Sjundeå kommuns coronagrupp har sammanträtt 13.3.2020. Kommunen vill bekämpa en spridning av viruset genom att instruera personalen i dess arbete och användarna av kommunal service. Personalen har informerats och instruerats separat. Kommunen rekommenderar att alla följer med Institutets för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriets meddelanden och instruktioner.  

 

Kommunala evenemang och sammankomster

 

Evenemang och sammankomster som ordnas av kommunen annulleras fram till 31.5.2020. Respektive arrangör inom kommunen informerar om annulleringen inom närmaste framtid.

 

Kommunens utrymmen

 

Det är inte möjligt för utomstående (t.ex. föreningar) att använda utrymmen som kommunen förfogar över fram till 31.3.2020 och alla turer annulleras. Kommunen informerar separat alla som reserverat utrymmen.

 

FRK:s matutdelning fungerar dock normalt.

 

Kommunala tjänster

 

Kultur- och idrottstjänster som ordnas av kommunen avbryts tillsvidare. Respektive arrangör informerar deltagarna om saken.

 

Kommunhuset och tekniska kansliet hålls öppna som normalt.

 

Skolorna och daghemmen hålls öppna som normalt.

 

Social- och hälsovårdstjänsterna fungerar normalt. Anhöriga till boende i vårdhem har instruerats att undvika besök.

 

Biblioteket betjänar som normalt.

 

Walkers och den rehabiliterande arbetsverksamheten fortsätter som normalt.

 

Användarna av de olika tjänsterna informeras separat om eventuella ändringar.

 

Följande information

Uppdaterad information finns alltid tillgänglig på kommunens internetsida och på facebook. Coronagruppen sammanträder följande gång 16.3.2020. Följande allmänna information publiceras 16.3.2020.