16.3.2020 Sjundeå kommuns coronagrupps information om Sjundeå kommuns utrymmen och serviceformer på grund av situationen med coronaviruset

16.03.2020 17:58

Kategori:

Statsrådet har gett nya föreskrifter 16.3.2020, vilka träder i kraft 18.3.2020 och pågår fram till 13.4.2020. Föreskrifterna gäller alla kommunens tjänster och stänger en del av dem, bl.a. skolundervisningen delvis, biblioteket, ungdomstjänsterna, tjänsterna för de äldre. Besök hos de äldres och andra riskgruppers boenden förbjuds. Dessutom förbjuds utomstående att besöka i serviceinrättningar, hälsovårdsenheter och sjukhus. Offentliga sammanträden begränsas till högst tio personer. Daghem hålls i funktion. Noggrannare tillämpningsdirektiv följer senast i morgon.

Kommunens coronagrupp sammanträder 17.3.2020 kl.08. Kommunen meddelar om Sjundeå kommuns tjänster närmare den 17.3.2020.