17.3.2020: Biblioteket, HRT-serviceställe, arbetsverkstaden Ström och ungdomslokalen Walkers är stängda 18.3. – 13.4.2020

17.03.2020 20:50

Kategori:

Biblioteket, HRT-serviceställe, arbetsverkstaden Ström och ungdomslokalen Walkers är stängda, men servicen pågår i mån av möjligheter som distansservice under stängningstiden.  

 Förfallodagen för alla bibliotekets lån har ändrats till 4.5.2020 och inga förseningsavgifter uppbärs för stängningstiden. Lånen kan återlämnas via återlämningsluckan. Bibliotekets personal kan nås per e-post eller telefon (tfn 09 2606 1292) må-fr kl. 12 - 15. Vi meddelar om bibliotekets e-tjänster och ersättande digitala tjänster separat på hemsidan och på bibliotekets facebook-sida. För biblioteket öppnas också Instagram-kontot @siuntionkunnankirjasto.  Bibliotekets e-tjänster finns på adress helle.finna.fi. 

Också HRT-servicestället i biblioteket är stängt, vid behov kan kommuninvånarna använda andra HRT-servicepunkter och biljettautomater. Aktuell information om HRT-trafik och öppettider för serviceställen www.hsl.fi. 

Ungdomstjänsterna övergår till digitala tjänster. Uppsökande ungdomsarbetare stöder ungdomar fortfarande per telefon, digitalt och vid behov med personliga träff. Ungdomslokalen ersätts med virtuell ungdomslokal genom discord-tjänsten i morgon 18.3.2020 kl. 15 –18. Länk till diskussion https://discord.gg/g2TKMV6. Vi informerar i some-kanaler och på kommunens webbsida om verksamheten i den virtuella ungdomslokalen samt om öppettiderna för den. Somekanalerna hittar du i Instagram, Snapchat och Facebook på namnet siuntionwalkers.

Uppsökande ungdomsarbetare kan nås per telefon, e-post och i WhatsApp Ville Schoultz 044 386 1241 Rasmus Sulonen 044 386 1065 samt i somekanaler Instagram på namnet siuntionetsivanuorisotyo och Facebook på namnet siuntionetsivat.

 

Rehabiliterande arbetsverksamhet tar kontakt med sina klienter minst en gång i veckan för att stöda aktivitet och att man klarar sig i vardagen. Man kan ge självständiga uppgifter som främjar arbetsverkstadens gemensamma projekt och servicehandledning och nätverksarbete kan utföras enligt individuella behov. Verkstadsledarna kan nås per telefon ti-fr kl. 9–13 och övriga tider per e-post. Arbetsverkstadens facebook-chat är öppen ti-fr 11–13. Kontaktuppgifter: Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , tfn 044 386 1278. Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , tfn 044 386 1282.