17.3.2020: Sjundeå coronagrupps information om Sjundeå kommuns åtgärder, utrymmen och service på grund av coronavirusläget

17.03.2020 19:20

Kategori:

Statsrådet har gett nya föreskrifter 16.3.2020, vilka träder i kraft 18.3.2020 och pågår fram till 13.4.2020.

Föreskrifterna gäller alla kommunens tjänster och stänger en del av dem, bl.a. skolundervisningen delvis, biblioteket, ungdomstjänsterna, tjänsterna för de äldre. Besök hos de äldres och andra riskgruppers boenden förbjuds. Dessutom förbjuds utomstående att besöka serviceinrättningar, hälsovårdsenheter och sjukhus. Offentliga sammanträden begränsas till högst tio personer. Daghem hålls i funktion.

Anvisningar för olika avdelningar har idag 17.3.2020 publicerats som separata meddelanden.

 Kommunens coronagrupp sammanträder 18.3.2020 kl. 10.00. Kommunens meddelanden om coronaviruset uppdateras följande gång 18.3. 2020. Aktuell information finns alltid på kommunens webbsidor och i facebook.

Kommunen rekommenderar att följa med THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) samt social- och hälsovårdsmnisteriets anvisningar i ärendet.