20.3.2020 Sjundeå kommuns meddelande om corona

20.03.2020 13:38

Kategori:

Sjundeå kommuns coronagrupp har sammanträtt 20.3.2020.

I Sjundeå kommun finns inga märkbara ändringar angående läget med corona.

Trafikering på HRT:s rutter 912-917 har avbryts fr.o.m. 20.3.2020 åtminstone till 13.4.2020.

Servicetrafiken på måndagen och onsdagen fungerar normalt tillsvidare.

Planen som finns till påseende finns på bibliotekets fönster. Mer information på tekniska kansliet. Det är möjligt att träffa personligen. Kontakt per telefon till kommunens växel 09 260 611 må-fr kl. 9-15.

Läget med corona följs upp konstant och information ges ut så fort det finns behov till det. Aktuell information gällande Sjundeå kommun finns på kommunens webbsida och i facebook.

Vi rekommenderar att kommuninvånare följer med Institutets för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriets meddelanden och anvisningar. Riksomfattande tjänsteinnehavarmeddelanden ges t.ex. på Rundradions kanaler (Radio Suomi, Radio Vega och TV)

Sjundeå kommuns coronagrupp sammanträder följande gång på måndagen 23.3.2020 kl. 10.00. Kommunens meddelanden angående corona uppdateras följande gång 23.3.2020.