Adoption

Syftet med adoption är att befästa barnföräldrarelationen mellan barn som ska adopteras och de adoptionssökande. Det är viktigt att beakta hur man bäst kan trygga en bestående familj samt välmåga och stabil utveckling åt barn som inte kan växa upp i sin biologiska familj.

Syftet med adoptionsrådgivningen är att hjälpa barnet och bevaka barnets intressen, att hjälpa och stöda biologiska föräldrar, som överväger att lämna sitt barn för adoption, genom att inför beslutet diskutera olika alternativ, att utreda de sökandes förutsättningar och beredskap att bli adoptivföräldrar, samt att hjälpa de olika parterna också efter att adoptionen har fastställts.