Aktuellt om coronaviruset

28.02.2020 16:03

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

På webbsidan för Institutet för hälsa och välfärd (THL) finns aktuell information om coronaviruset:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

På THL:s sidor finns också anvisningar för resenärer samt uppgifter om läget för coronaviruset i Europa.

THL informerar och ger anvisningar för åtgärder till kommuner om situationen förändras. Verksamhetsmodeller finns i kommunerna.

Om du har rest på det nya coronavirusets (2019-nCoV) epidemiområde och du får akuta symtom i luftvägarna (feber, hosta och/eller andningssvårigheter) inom 14 dygn från resan eller du har haft närkontakt med en person som har konstaterat ha coronavirus kontakta hälsocentralen per  telefon 09 2606 1430 tai 09 2606 1432 eller utanför tjänstetiden jourhjälp, tfn 116 117. Du får anvisningar för fortsatt vård per telefon.

Om du inte har symtom behöver du inte vidta åtgärder även om du skulle ha rest på epidemiområdet.

Tomas Storsjö                    Cathrinne Wetterstrand

ansvarig läkare                    grundtrygghetsdirektör