Aktuellt vid vattentjänsteverket

Byte av vattenmätare

Vattentjänsteverket i Sjundeå byter ut vattenmätarna områdesvis under de kommande 2-3 åren. Vattenmätarna byts till elektromagnetiska mätare som kan avläsas på distans. Arbetet har påbörjats och det framskrider ett område i taget.

Själva bytet av vattenmätare medför inga kostnader för fastighetsägaren. Man ska separat komma överens om eventuella andra åtgärder.

Kunderna informeras med ett separat meddelande när bytena utförs på deras område. Man kommer överens om tidpunkten för bytet med fastighetsägaren i förväg.


Vanliga frågor om vattenförsörjning

Vad är vattenförsörjning?

Vad kostar vatten?