Aktuellt vid vattentjänsteverket

Byte av vattenmätare

Vattentjänsteverket i Sjundeå byter ut vattenmätarna områdesvis under de kommande 2-3 åren. Vattenmätarna byts till elektromagnetiska mätare som kan avläsas på distans. Arbetet har påbörjats och det framskrider ett område i taget.

Själva bytet av vattenmätare medför inga kostnader för fastighetsägaren. Man ska separat komma överens om eventuella andra åtgärder.

Kunderna informeras med ett separat meddelande när bytena utförs på deras område. Man kommer överens om tidpunkten för bytet med fastighetsägaren i förväg.
 

Vatten- och avloppsledningsplanen för Marsudden

Sjundeå kommun har en plan gällande byggandet av vatten- och avloppsledningen för Marsudden till höghus- och radhusområdet vid Pickala industriområde. Övriga områden inom vatten- och avloppsledningens område ingår inte i vattentjänsteverkets verksamhetsområde, så det är inte obligatoriskt att ansluta sig till ledningen. Man kan ändå ansluta sig till ledningen om man vill genom att ansöka om tillstånd för detta av kommunen.

Karta över området