Åldringsvårdens blanketter

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar

Grundtrygghetens avgifter

Övriga blanketter

Ansökan till äldreservicen för bedömning av servicebehov

Ansökan om stöd för närstående vård

Ansökan till dem som använder färdtjänst

Anvisningar till dem som anlitar vanlig taxi

Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen

Ansökan om ändrigsarbeten i bostaden eligt socialvårdslagen

Dataskydd

https://www.sjundea.fi/dataskydd