Anbudsförfrågan: Bangårdsvägens gatubygge

22.05.2020 12:44

Kategori: Boende & Miljö

Anbudsförfrågan för Bangårdsvägens gatubygge finns nu på Cloudia:

https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=997&g=ddf14e96-15e3-4b0c-b25d-81111f6684af&tpID=294424

Anbuden ska lämnas in senast 9.6.2020 kl. 12.00.