Ändringar i färdtjänsten fr.o.m. 1.7.2018

29.06.2018 10:51

Kategori:


Lähitaksi kommer från och med den 1 juli 2018 att förmedla färdtjänster för följande städer och kommuner: Hangö stad, Raseborgs stad, Lojo stad, Sjundeå kommun och Ingå kommun samt Högfors stad och Vichtis kommun, enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen endast till de förare som uppfyller kommunernas färdtjänstavtalsvillkor (t.ex. språkkrav) och som har förbundit sig till kommunernas avtal.

Från och med den 1 juli 2018 beställer klienten sin färdtjänst via Lähitaksis beställningscentral. För samtal tas en lokalnätsavgift ut.

Lähitaksis beställningsnumme:

- för finskspråkiga klienter 010 193050
- för svenskspråkiga klienter 010 193043
- invataxibeställningar på finska och svenska görs via nummer 010 193040

Lähitaksi förmedlar beställningarna till avtalsförarna, som fakturerar klienterna enligt de
kommunspecifika betalningskorten eller genom andra överenskomna betalningssystem. Klienten ska i samband med beställningen informera om vilken kommuns färdtjänst enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen det handlar om samt vilka andra tilläggskrav det finns för färdtjänsten, t.ex. behov av invataxi.

Vi kommer att skicka mer detaljerad information till alla klienter som omfattas av handikappservicelagen och socialvårdslagen inom en snar framtid.

Vi beklagar de störningar som övergångsskedet eventuellt förorsakar.

Om du har frågor kan du kontakta socialhandledare
Susanne Höckert,
tfn 09-2606 1272,
susanne.hockert (at) siuntio.fi

Hela meddelandet hittas här