Ankomst till Bildningscampuset Sjundeå hjärta

01.07.2022 12:44

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Här kan du bekanta dig med anvisningar för att anlända till campuset. I anvisningarna står det bland annat om anvisningar för skjutstrafik för förskoleelever och skolelever samt vilken dörr eleverna ska använda då de kommer till campuset. 

Ha en avslappnande sommar!

Bildningskansliet 

.