Anmälan till årskurs ett i grundskolorna i Sjundeå

14.01.2019 08:30

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

ANMÄLAN TILL ÅRSKURS ETT I GRUNDSKOLORNA I SJUNDEÅ

Till årskurs ett i grundläggande utbildningen anmäls

-          alla barn som är födda år 2012

-          barn födda år 2011, för vilkas del inledningen av skolgången i grundskolan skjutits fram med ett år

-          barn födda år 2013, för vilkas del man söker om inledning av skolgång ett år före lagstadgad tid

-          barn födda år 2013, för vilkas del man söker om förlängd läroplikt

Inskrivningen sker elektroniskt via Wilma under tiden senast 17.2.2019. Kommunen anvisar en närskola för varje elev enligt de principer om antagande av elever i undervisning som bildningsnämnden har godkänt. Samtliga läropliktiga får per post ett meddelande om läroplikt som innehåller anvisningar för anmälan (källa: Befolkningsregistret).

Tilläggsuppgifter fås från skolorna och bildningskansliet:

Aleksis Kivi skola                 050 386 0817
Sjundeå svenska skola        044 386 1291
Bildningskansliet                050 386 0849

De vårdnadshavare, som önskar skjuta fram barnets skolstart med ett år eller önskar att barnet inleder skolgången ett år före lagstadgad tid lämnar in ansökan ”Avvikande inledning av grundläggande utbildning” till bildningschefen. Ett psykologutlåtande, samt vid behov ett läkarintyg, ska bifogas ansökan.

ANSÖKAN OM PLATS I EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER

Kommunen ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 samt elever med beslut om särskilt stöd. För verksamheten uppbärs en månadsavgift. Ansökan till eftermiddagsverksamheten görs via Wilma senast 31.3.2019.

ANSÖKAN OM SKJUTS TILL SKOLA OCH FÖRSKOLA

Skolskjutsarna ordnas, i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och de principer som bildningsnämnden i Sjundeå kommun årligen fastställer, till närskolan
Skjutsarna ansöks elektroniskt via Wilma senast 31.3.2019.

MERA INFORMATION OM SKOLSTARTEN

Välkommen till skolan 2019 – 2020 broschyren finns på kommunens hemsida www.sjundea.fi.

 

Bildningsavdelningen