Anmälan via wilma

Anmälan till förskole- och skolundervisning görs elektroniskt via Wilma

Även ansökningarna om skolskjuts och kompletterande småbarnspedagogik görs via Wilma

länk till wilma