Anslagstavla

 

Kungörelser

Kommunens kungörelser och meddelanden innehåller kommunens lagstadgade ärenden som man måste kungöra samt frivilliga meddelanden och informationsärenden.

Kungörelserna finns i den elektroniska tjänsten KTweb. På samma webplats finns också protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

Exempelvis:

  • kungörelser över planärenden som är under arbete
  • kommunfullmäktiges möteskallelse
  • ansökningstiderna till idrottsplatser och andra lokaler som lyder under bildningsväsendet
  • avvikande öppethållningstider
  • informationsmöten för kommuninvånarna
  • vattenverkets meddelanden

Sjundeå kommuns lediga arbetsplatser finns i Kuntarekry.

Anbud

Begäran om anbud med bilagor vid sådana upphandlingar som avses i lagen om offentlig upphandling, där det nationella gränsvärdet för upphandlingen överskrids finns Cloudia.

Invånarmeddelanden

Kommunens informationsblad skall för Sjundeå kommuns invånare berätta om det egna närområdets aktuella ärenden och evenemang. Kommunens informationsblad delas ut till hushållen och de företag som har en postlåda (inte i postboxar).

Invånarmeddelande 9/2022

Invånardmeddelande 12/2021

Invånarmeddelande 11/2021 - Välfärdsområdesval 2022

Invånarmeddelande 1/2021 - Kommunalval 2021

Invånarmeddelande 4/2020
Invånarmeddelande 3/2020
Invånarmeddelande 2/2020
Invånarmeddelande 1/2020

Invånarmeddelande 5/2019
Invånarmeddelande 4/2019
Invånarmeddelande 3/2019
Invånarmeddelande 2/2019 - Val till Europaparlamentet
Invånarmeddelande 1/2019 - Riksdagsval