Anslagstavla

          RIKSDAGSVALET 2019Förhandsröstning

Det enda allmänna förhandsröstningsstället vid riksdagsvalet 2019
i Sjundeå kommun är ikommunhuset, adr. Parkstigen 1.
Förhandsröstningen inleds onsdagen den 3 april 2019 ochavslutas tisdagen den 9 april 2019.

Förhandsröstningstiderna är måndag – fredag kl. 10.00 – 18.00 samt lördag och söndag kl.10.00 – 14.00.
Varje röstande är skyldig att identifiera sig med ett giltigt identitetsbeviseller annan
motsvarande giltig handling, som är försedd med ett passfoto. För personersom inte har en sådan handling,
beviljar polisen ett avgiftsfritt temporärt identitetskort förvalet (personen skaffar själv två passfoton).

Hemmaröstning

Röstberättigade, vilkas rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utanoskäliga svårigheter
kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället i hemlandet, fårunder förhandsröstningsdagarna förhandsrösta hemma.
Anmälan om hemmaröstning kangöras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden, adr. Parkstigen 1, 02580 Sjundeå,tfn (09) 260 611.
Anmälningstiden avslutas tisdagen den 2 april 2019 kl. 16.00.

Röstningsområdena och –ställena

Vid riksdagsvalet som förrättas den 14.4.2019 är röstningsområdena och -ställena i Sjundeåkommun följande:

I dvs. västra och norra röstningsområdet Församlingshemmet Kalansgränden 5
II dvs. kommuncentrets röstningsområde Sjundeå svenska skola Skolvägen 3
III dvs. södra röstningsområdetStörsviks daghemStörsviksvägen 232

Vallokalerna är öppna kl. 9.00 – 20.00.
Varje röstande är också under själva valdagenskyldig
att identifiera sig med ett giltigt identitetsbevis eller annan motsvarande giltighandling, som är försedd med ett passfoto.

Sjundeå 12.2.2019      

                                                  CENTRALVALNÄMNDEN I SJUNDEÅ KOMMUN

Kungörelser

Kommunens kungörelser och meddelanden innehåller kommunens lagstadgade ärenden som man måste kungöra samt frivilliga meddelanden och informationsärenden.

Kungörelserna finns i den elektroniska tjänsten KTweb. På samma webplats finns också protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

Exempelvis:

  • kungörelser över planärenden som är under arbete
  • kommunfullmäktiges möteskallelse
  • ansökningstiderna till idrottsplatser och andra lokaler som lyder under bildningsväsendet
  • avvikande öppethållningstider
  • informationsmöten för kommuninvånarna
  • vattenverkets meddelanden

Sjundeå kommuns lediga arbetsplatser finns i Kuntarekry.

Anbud

Begäran om anbud med bilagor vid sådana upphandlingar som avses i lagen om offentlig upphandling, där det nationella gränsvärdet för upphandlingen överskrids finns Hilma.

Invånarmeddelanden

Kommunens informationsblad skall för Sjundeå kommuns invånare berätta om det egna närområdets aktuella ärenden och evenemang. Kommunens informationsblad delas ut till hushållen och de företag som har en postlåda (inte i postboxar).

Invånarmeddelande 1/2019

Invånarmeddelande 17.10.2018
Invånarmeddelande 28.11.2018