Ansök om användningsturer i idrotts- och övriga lokaler

26.01.2018 09:20

Kategori:

ANSÖKAN OM ANVÄNDNINGSTURER I IDROTTS- OCH ÖVRIGA LOKALER

FÖR SOMMAREN 2018 OCH VERKSAMHETSPERIODEN 2O18 - 2019

Andvändningsturer i idrotts- och övriga lokaler söks med en blankett, som finns att få från bildningskansliet

eller kommunens www-sidor, adress: www.sjundea.fi (tjänster -> blanketter -> idrott och friluftsliv).

Utrymmen, som kan ansökas:

Sommaren 2018 (1.6. – 7.8.2018)

· Idrottsplan

· Idrottshallen

· Konditionssalen

· Sjundeå Svenska skolas gymnastiksal

Verksamhetsperiod 2018 – 2019 (8.8.2018 - 31.5.2019)

· Idrottsplan (8.8. – 30.9.2018)

· Idrottshallen

· Konditionssalen

· Sjundeå Svenska skolas gymnastiksal (stängt 3.12.2018 - 6.1.2019)

Blanketten fylls i noggrant och för varje tur som söks skall en skild blankett ifyllas.

Vi ber er bekanta er med följande dokumenten innan ni lämnar in era ansökningar:

Principer för användning och beviljande av de utrymmen som Sjundeå kommuns bildningsnämnd

förfogar över fr.o.m. 1.5.2016 samt användningsavgifter fr.o.m. 1.5.2016

Dokumenterna hittas på adressen www.sjundea.fi (service -> fritid och kultur -> idrott och friluftsliv).

Ansökningarna skall lämnas in senast 29.3.2018 kl. 12.00 till adressen:

Sjundeå kommun, Bildningskansliet, Parkstigen 1, 02580 SJUNDEÅ eller

per epost till sivistystoimisto@siuntio.fi.