Ansök om Sjundeå kommuns sommararbetsstöd

05.04.2018 09:58

Kategori:

Sommaren 2018 stöder Sjundeå kommun arbetsgivare som under tidsperioden 1.6–18.8 anställer en sjundeåungdom i åldern 15-22 för antingen två veckor eller fyra veckor i ett sträck. Stödet som beviljas är 150 euro för en två veckors eller 300 euro för en fyra veckors sysselsättning.

Stödet kan beviljas företag, organisationer eller privatpersoner. Arbetsgivaren svarar för alla socialskydds-, olycksfalls- samt andra dylika avgifter och skyldigheter. Stöd beviljas inte för arbetet inom familjen.

Ansökningstiden för stödet går ut 16.6.2018 varefter kommunen går igenom ansökningarna och tar kontakt med sökandena. Stödet utbetalas i efterskott, efter att arbetsgivaren lämnat in en tillförlitlig utredning om anställningsförhållandet och löneutbetalningen. Tilläggsutredningen ska lämnas in till Sjundeå kommuns ekonomienhet senast 1.9.2018. Om man inte inom den utsatta tiden har lämnat in en tilläggsutredning, anses ansökan ha förfallit.

Ansökan och tilläggsutredningen skickas antingen per e-post till siuntio (at) siuntio.fi eller per post till Ekonomiplaneringschefen, Sjundeå kommun, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå. Märk ansökan med ”Sommararbetsstöd”.

Ekonomiplaneringschefen och personalchefen går igenom ansökningarna och stödet beviljas med ett tjänsteinnehavarbeslut av ekonomiplaneringschefen.

Anslaget för sommararbetsstöd som kommunen beviljar är 4 200 euro och sommararbetsstöd beviljas så länge anslaget räcker. Stöd beviljas i första hand i den ordning som ansökningarna kommer in. Om antalet ansökningar är större än anslaget för sommararbetsstöd, försöker man säkerställa att de beviljade stöden skulle fördela sig på så många arbetsgivare som möjligt. En arbetsgivare kan få stöd för högst tre arbetstagare.  

Ytterligare information:

Personalchef Sinna Tervonen, tfn 050 386 0801, e-post sinna.tervonen (at) siuntio.fi