Ansökan om användningsturer i idrotts- och övriga lokaler för sommaren 2019 och verksamhetsperioden 2019-2020

25.03.2019 13:46

Kategori: Turism & Fritid

Anvisningarna för ansökandet av idrotts- och övriga lokaler samt ansökningsblanketterna för verksamhetsperiod 2019-2020 finns här

OBS! Ansökningar om regelbundna turer för en verksamhetsperiod ska lämnas in senast 29.3.2019 kl. 12.00