Ansökan om befrielse från kommunalskatt och fastighetsskatt

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer. Befrielse från att betala skatt och dröjsmålspåföljder kan beviljas för antingen en del av eller hela skatten. Beslutsrätten beviljas av skatteverket, om inte kommunen förbehållit rätten till beslutsbefogenhet. Sjundeå kommun har inte förbehållit rätten till beslutsbefogenhet i ärendet åren 2019–2021.

 

Noggrannare anvisningar gällande fastighetskatt (20.4.2021)
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48453/till%C3%A4mpningsanvisning-f%C3%B6r-fastighetsskattelagen3/

Skatteförvaltningens anvisning gällande ansökan om befrielse från skatt (1.2.2021)
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/betalning/betalningssvarigheter/befrielse-fran-skatt-skattelattna/

Kommunförbundets anvisningar (9.10.2018)
https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2018/kommunens-ratt-att-besluta-om-befrielse-fran-kommunal-och-fastighetsskatt-2019-2021