Ansökan om befrielse från kommunalskatt och fastighetsskatt

Befrielse från skattebetalning kan endast beviljas i mycket exceptionella situationer. Befrielse från att betala skatt och dröjsmålspåföljder kan beviljas för antingen en del av eller hela skatten. Beslutsrätten beviljas av skatteverket, om inte kommunen förbehållit rätten till beslutsbefogenhet. Sjundeå kommun förbehåller sig inte rätten till beslutsbefogenhet i ansökningar om befrielse från kommunal- och fastighetsskatt som blir anhängiga under 1.1.2022–31.12.2024.

 

Noggrannare anvisningar gällande fastighetskatt (20.4.2021)
https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48453/till%C3%A4mpningsanvisning-f%C3%B6r-fastighetsskattelagen3/

Skatteförvaltningens anvisning gällande ansökan om befrielse från skatt (1.2.2021)
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/betalning/betalningssvarigheter/befrielse-fran-skatt-skattelattna/

Kommunförbundets anvisningar (9.10.2018)
https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2018/kommunens-ratt-att-besluta-om-befrielse-fran-kommunal-och-fastighetsskatt-2019-2021