Ansökan om bygglov

Byggnadstillsynen i Sjundeå har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. Den som i framtiden ansöker byggnadslov bör lämna in ansökningarna via Lupapiste. Lupapiste är en kanal för ansökan om lov för byggande.