Ansökan till småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik

Du kan året om ansöka om en plats för ditt barn antingen i den kommunala eller privata småbarnspedagogiken. Lämna in ansökan senast fyra (4) månader innan barnet har behov av en plats. Om du har ett brådskande behov av en plats, exempelvis på grund att sysselsättning, ska ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet har behov av småbarnspedagogik.

Beslutet om barnets plats i småbarnspedagogik skickas till familjen senast två månader innan det finns behov av vård. I brådskande fall är behandlingstiden kortare.

Ansökan kan göras via eTjänsten elektroniskt
eller så kan du skriva ut småbarnspedagogiksansökan under blanketter

Den ifyllda småbarnspedagogiksansökan returneras till Sjundeå kommun, Bildningskansliet/Småbarnspedagogik, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå eller som skyddat e-post till varhaiskasvatus(at)siuntio.fi.

Behandling av ansökningar

Man följer hela tiden med småbarnspedagogiksansökningar som lämnas in till kommunen. Ansökningarna behandlas två gånger i månaden i småbarnspedagogikens styrgrupp tillsammans med de serviceområdesansvariga.

I beviljandet av småbarnspedagogiksplatser tar man i mån av möjlighet hänsyn till familjernas behov och önskemål och samtidigt iakttar man helheten av lediga platser i kommunen.

Mottagande av en plats i småbarnspedagogik

Till småbarnspedagogiksbeslutet har bifogats en blankett och man fyller i och returnera blanketten för att meddela att man tar emot platsen eller frånsäger sig den. Det inledningsdatum som meddelats i beslutet kan vid behov flyttas högst en (1) månad framåt. Dessa uppgifter och eventuella ändringar ska meddelas med den ovannämnda blanketten och den ska returneras inom två veckor efter att beslutet mottagits. I annat fall förfaller beslutet.

Om dagvårdsplatsen inte annullerats innan vården inleds, uppbärs en halv månads vårdavgift.

Principerna för placerande av ett barn i den kommunala småbarnspedagogikden finns här:
Processen och principerna för beviljande av småbarnspedagogik

Blanketter

E-tjänster