ANVÄNDNING AV KOMMUNENS IDROTTSSTÄLLEN FR.O.M. 14.5.2020

11.05.2020 10:35

Kategori:

Enligt linjedragningen av Finlands regering 16.3.2020 stängdes kommunernas hobbylokaler och idrottsställen fram till 13.5.2020. I sina förhandlingar 4.5.2020 drog Finlands regering upp riktlinjer för att stegvis avveckla restriktionerna som coronakrisen har förorsakat.

Enligt riktlinjerna öppnas utomhusidrottsplatser som administreras av kommunen 14.5. Då man kan utöva ledd och övervakad träning på beviljade turer genom att undvika närkontakter och iaktta begränsningarna av sammankomster enligt följande

  • 14. – 31.5.2020 gruppstorleken max 10 personer
  • Fr.o.m. 1.6.2020 tillsvidare gruppstorlek max 50 personer

Användarturer för inomhus- och utomhusidrott på sommaren kan ansökas linken

Ansökning om användarturer för verksamhetsåret 2020 – 2021 öppnas inom de närmaste dagarna, vi meddelar separat om det.

Idrottstävlingar och -serier kan sättas igång fr.o.m. 1.6.2020 med iakttagande av myndigheternas speciella anvisningar.

Hobbylokaler och -ställen inomhus och andra idrottslokaler öppnas gradvis fr.o.m. 1.6.2020.

Säkerheten för inomhuslokaler och avgränsade utomhusställen ska försäkras genom att begränsa antalet deltagare och att iaktta säkerhetsavstånd och hygienanvisningarna. Regionförvaltningsverken förbereder beslut som gäller sommaren och tilläggsanvisningar för specialarrangemang före slutet av maj och vi meddelar om anvisningarna när de finns tillhanda.

Idrottsförbund för olika idrottsgrenar följer aktivt med rekommendationerna och ger i sina egna informationskanaler anvisningar för olika grenar. Till exempel Finlands bollförbund r.f:s anvisningar kan tillämpas även på annan träning utomhus linken

tossut