Arbetsverkstaden Ström

Arbetsverkstaden Ström är stängda 18.3. – 31.5.2020

Verkstadsledarna kan nås per telefon ti-fr kl. 9–13 och övriga tider per e-post. Arbetsverkstadens facebook-chat är öppen ti-fr 11–13. Kontaktuppgifter: Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , tfn 044 386 1278. Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , tfn 044 386 1282.

Arbetsverkstad Ström erbjuder verksamhet för över 17 åriga bosätta i Sjundeå, som saknar studie- eller arbetsplats.

Verkstaden erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet. Målet med rehabiliterande arbetsverksamhet är att:

- förebygga de negativa påverkningar som arbetslösheten har på den personens funktionsförmåga

- förstärka den personens förmåga att klara olika situationer i livet och i vardagen samt den unga personens arbets- och funktionsförmåga

- förebygga utslagning genom att erbjuda möjlighet till arbetsverksamhet och övriga tjänster

Arbetsverkstadens broschyr

Verksamheten är frivillig och gratis!

Ta kontakt om du är intresserad.

Kontaktuppgifter

Mari Asikainen
044 386 1282                     

Minna Pakarinen
044 386 1278

e-post fornamn.efternamn
(at)sjundea.fi

Sjundeåvägen 504
02580 Sjundeå

Postadress
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Facebook:
Työpaja Virta

Instagram:  
Työpaja Virta

Sysselsättningshandledare Eevamaria Alaja

044-386 1576

Se även