Arbetsverkstaden Ström

Arbetsverkstaden Ström är avsedd för sjundeåbor som fyllt 17 och som inte ännu hittat arbets- eller studieplats. Arbetsverkstaden erbjuder rehabiliterande arbetsverksamhet, vars mål är att

• förebygga de negativa konsekvenser som arbetslösheten har för funktionsförmågan

• stärka den ungas livs- och vardagskontroll samt arbets- och funktionsförmåga

• förebygga marginalisering genom att erbjuda möjligheter för arbetsverksamhet och andra tjänster

Arbetsverkstaden erbjuder dig möjligheten att upprätthålla en vardagsrytm, lära dig nya färdigheter samt få handledning i planeringen av din egen framtid och i stärkandet av dina resurser utgående från dina personliga behov. Till arbetsverkstadens vardag hör även beredning av lunch, som är gratis för de som är med i verksamheten. Återvinningsideologin är en central del av vår verksamhet.

Ungdom under 29 år Är du utan arbetsplats och har inte riktigt hittat ett eget utbildningsområde? Du kan komma till verkstaden för att fundera på dessa ärenden samtidigt som du får en rytm i vardagen och något att

göra. Du kommer vid behov snabbt med i verksamheten med hjälp av ett verkstadsavtal, så ta modigt kontakt själv eller fast med dina föräldrars stöd.

Långtidsarbetslös Ordnandet av rehabiliterande arbetsverksamhet baserar sig på aktiveringsplanen. Aktiveringsplanen är en gemensam plan mellan arbetskraftsförvaltningens vuxensocialarbete och klienten för sysselsättande av klienten och förbättrande av klientens sysselsättningsförutsättningar. Målen är alltid individuella, som att upprätthålla arbets- och funktionsförmåga eller att hitta en plats för arbetsprövning. Du kan vara berättigad till arbetsmarknadsstöd samt kostnadsersättning för de dagar du deltar i verksamheten. Vi erbjuder även gratis hälsogranskning för långtidsarbetslösa.

Sjundeås sysselsättningstjänster >>

Kontaktuppgifter

Handledare för rehabiliterande arbetsverksamhet

tfn 044 386 1278

tfn 044 386 1282

Besöksadress: Sjundeåvägen 504 (Aktia-huset) 02580 Sjundeå

Postadress:
Parkstigen 2 (bildningscampuset Sjundeå hjärta)
02580 Sjundeå

Facebook:
Työpaja Virta

Instagram:  
Työpaja Virta

Se även