Arkivet

Dokumentförvaltningen ser till att kommunens dokument är tillgänliga och assisterar i användningen av arkiven.

Allmänt

Centralarkivet finns i kommunhuset på adressen
Parkstigen 1, Sjundeå.

Kontakt via arkivsekreterare Tuula Tiiperi  044 386 1033   förnamn.efternamn@siuntio.fi

Material finns ändå från 1700-talet. I arkivet förvaras sådan material som uppstått till följd av kommunens myndighetsverksamhet.

Service och uppgifter

Överlämnandet av dokument som förvaras.
Överlämnande av material till forskare att bekanta sig med i arkivets lokaler.
Handledning och rådginving till arkivbildningsenheten.
Lånandet av handlingar för myndighetsbruk.

Mottagandet och förvaringen av dokument av kommunens arkivbildningsenheter som ska förvaras länge. Upprätthållandet av arkivbildningsplanen.