Återvinning av böcker i biblioteket

12.01.2023 16:47

Kategori:

Man har önskat att få hämta egna, onödiga böcker till biblioteket för cirkulering. Nu är det möjligt! I biblioteket finns en återvinningsvagn för bibliotekets böcker, var det även finns möjlighet att hämta egna böcker för cirkulering. Från vagnen får du ta gratis läsbart.

Du följer väl dessa regler då du hämtar böcker till biblioteket:

  • Hämta endast böcker som är hela och i fint skick
  • Hämta inte mycket på en gång
  • Om vagnen är full kan man inte lämna in mera
  • Du ser väl till att vagnen hålls i ordning

Om man inte följer reglerna, tas vagnen ur bruk. 

återvinning av böcker