Åtgärdsanmälan

I byggnadsordningen bestäms vilka åtgärder i enlighet med markanvändnings- och byggförordningens 62 § är av mindre vikt och kan förverkligas efter en skriftlig anmälan. Dylika åtgärder är t.ex. uppförandet av ett fast staket eller fastsättandet av en reklambild på en byggnads yttervägg. Förfarandet är inte så tungt som en tillståndsbehandling.

Man kan inleda byggande eller annan åtgärd om övervakningsmyndigheten inom 14 dygn efter mottagandet av anmälan inte har förutsatt att man bör ansöka om tillstånd eller komplettera dokumenten.

Kommunens byggnadsövervakande myndighet kan förutsätta att man i stället för meddelande bör ansöka om ett byggnads- eller åtgärdstillstånd såvida det är nödvändigt med tanke på allmänt intresse eller grannarnas rättssäkerhet.

Anmälan förfaller om man inte har inlett och färdigställt byggandet inom tre år från att anmälan mottagits.

Ansökan finns på sidan anvisningar och blanketter