Åtgärdstillstånd

Små byggprojekt kräver ett åtgärdstillstånd. Åtgärdstillstånd krävs för t.ex. ändring av en byggnads takform eller fasad, förnyelse av avloppssystemet och borrande av en värmebrunn för tillvaratagande av jordvärme eller installation av rör för tillvaratagande av värme.

I kommunens byggnadsordning finns en lista över arbeten som kräver åtgärdstillstånd.

Åtgärdstillstånd ansöks med samma blankett som bygglov.

Ansökan finns på sidan anvisningar och blanketter