Avfallshantering

Aktörer

Sjundeå kommun är delägare i avfallsföretaget Rosk’n Roll Oy Ab. Rosk’n Roll anordnar insamlingen, mottagningen och utnyttjandet av avfall samt mottagningen av farligt avfall (problemavfall). Mer information hittar du här (öppnas i ett nytt fönster).

Nylands avfallsnämnd sköter om de med avfallshanteringen förknippade myndighetsuppgifterna i Sjundeå och i elva andra kommuner. Bland annat godkänner nämnden hushållens avfallshanteringstaxa och avgifter samt bestämmelserna gällande avfallshantering. Mer information hittar du här (öppnas i ett nytt fönster).

Bioavfall

Avfallslagen förpliktar invånare att anmäla kompostering av bioavfall till avfallshanteringsmyndigheten från 1.9.2022 . Anmälan kan göras här (öppnas i ett nytt fönster). Anmälan ska förnyas vart femte år, men avfallslagen skickar en påminnelse till de boende.

Tilläggsuppgifter om avfallshantering samt om mottagning av avfall, dvs. ekopunkterna, avfallsstationerna och avfallspunkterna på glesbygdsområdena finns på Rosk’n Rolls hemsidor

Kontaktuppgifter:

020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Ekopunkter i Sjundeå

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter