Avfallshantering

Sjundeå kommun är delägare i avfallsföretaget Rosk’n Roll Oy Ab. Rosk’n Roll anordnar insamlingen, mottagningen och utnyttjandet av avfall samt mottagningen av farligt avfall (problemavfall). Därtill ansvarar företaget för rådgivningen i anslutning till avfallshantering.

Rosk'n Roll Oy Ab:s styrelse

Nylands avfallsnämnd sköter om de med avfallshanteringen förknippade myndighetsuppgifterna i Sjundeå och i elva andra kommuner. Bland annat godkänner nämnden hushållens avfallshanteringstaxa och avgifter samt bestämmelserna gällande avfallshantering.

Medlemmar

Tilläggsuppgifter om avfallshantering samt om mottagning av avfall, dvs. ekopunkterna, avfallsstationerna och avfallspunkterna på glesbygdsområdena finns på Rosk’n Rolls hemsidor

Kontaktuppgifter:

020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Ekopunkter i Sjundeå

Nylands avfallshanteringsmyndighets kontaktuppgifter