Avläsning av vattenmätare

Vattenmätaren ska avläsas en gång om året senast den dag som står på mätarkortet. Det ifyllda avläsningskortet kan antingen lämnas in till tekniska kansliet eller skickas per post. 

När man avläser vattenmätaren är det viktigt att man avläser fastighetens huvudmätare. Kontrollera också att det mätarnummer som står på avläsarkortet motsvarar numret på mätaren. För att kunna meddela mätartalet behöver du också numret på bruksstället och på mätaren. Uppgifterna hittar du på fakturan och på avläsningskortet.