Avloppsvatten i glesbygden

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI erbjuder fastighetsägarna i området kvalitativ och objektiv avfallsvattenrådgivning och hjälp i frågor som berör avloppsvatten. Projektets avloppsvattenrådgivare åker under fältperioden runt på förhand valda rådgivningsområden för att göra fastighetsspecifika kartläggnings- och rådgivningsbesök. Under besöken får invånaren aktuell information gällande kraven i avloppsvattenlagstiftningen, om olika tekniker för behandlingen av avloppsvatten samt om det egna avloppsvattensystemet på den egna fastigheten. Vid behov får invånaren detaljerade anvisningar för förnyandet av avloppsvattensystemet. Man kan också få en skriftlig utvärdering av behovet av förnyande av systemet. Om man önskar kan man be också be en rådgivare besöka den egna fastigheten utanför det verkliga rådgivningsområdet eller vara i kontakt per telefon.

Blanketter för avvikelse från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

LINKKI-projektets hemsida: http://www.hajavesi.fi/se/huvudsidan

Rådgivarnas kontaktuppgifter:
http://www.hajavesi.fi/se/
kontakt/tag_kontakt