Avtal med SRV om byggande av bildnings- och välfärdscampuset i Sjundeå som livscykelprojekt

10.06.2020 13:29

Kategori: Boende & Miljö

SRV och Sjundeå kommun har gjort ett avtal om att bygga ett nytt bildnings- och välfärdscampus. Projektet förverkligas som en livscykelentreprenad, SRV ansvarar för underhåll och service för byggnaden under 20 år. Projektets helhetskostnad inklusive livscykelservice är ca 37 miljoner euro.

De nya lokalerna möjliggör en trygg och bekant lärmiljö i hälsosamma och tidsenliga lokaler mitt i Sjundeås kommuncentrum för finsk- och svenskspråkiga elever från förskoleundervisningen till slutet av den grundläggande utbildningen. Därtill finns det bl.a. bibliotek och ungdomslokaler i campuset.

Vi inleder samarbetet med Sjundeå kommun med iver. Vi bygger en ny omfattande bildnings- och välfärdscampus som vi ska sköta om under de följande 20 åren. Livcykelmodellen ger till kommunen utmärkta ram för att producera service för kommuninvånare och till ubildningsverksamheten att ge undervisning av hög kvalitet, när byggandet och underhåll av fastigheten sköts av bara en aktör, konstaterar enhetschefen Saku Kosonen som ansvarar för SRV:s projek

Byggnaden med två våningar omfattar ca 8100 bruttokvadratmeter. Byggarbeten inleds i juni 2020 och arbetet blir färdigt på våren 2022. Verksamheten i bildnings- och välfärdscampuset inleds i början av höstterminen 2022.

”Livscykelprojektet är det största enskilda investeringsprojekt under kommunens hela historia. Med livscykelprojektet vill man få hälsosamma och trygga lokaler till förfogandet för undervisningen, biblioteksväsendet, samt för aktörer inom fritid och kultur. Serviceavtalet på 20 år som ingår i livscykelprojektet säkerställer underhåll av hög kvalitet, och bygglösningen är mycket energieffektiv och miljövänlig i fråga om kolavtryck. När det blir färdigt, är bildnings- och välfärdscampuset i Sjundeå ett ställe för mångsidig kommunal service samt för fritids- och kulturservice i kommunen. Tillsammans med SRV går vi ivriga mot att förverkliga den största investeringen i kommunens historia”, säger Timo Ryyppö, projektchefen som ansvarar för Sjundeå kommuns projekt.

Syftet med projektet är att med serviceavtalet på 20 år säkerställa hälsosamma och trygga inomhusluftsförhållanden i campusbyggnaden. Med lösningarna strävar man till strukturer och material som är hälsosamma och lätta att underhålla, samt till så liten energiförbrukning som möjligt. Dessa lösningar stöder Sjundeå kommuns mål som Hinku-kommun.

”Vi har förverkligat flera stora skolprojekt med framgång, såsom Jätkäsaaren peruskoulu, Drumsös andra lågstadium och daghem i Helsingfors samt Kurittulan koulu i Masku. Vi bygger som bäst skolor i Hagalunda och Alberga i Esbo, Månsas i Helsingfors samt i Kyrkslätt” berättar Saku Kosonen.

Avtalen om byggande av campuset undertecknades på onsdagen i Fanjunkars som är en granne till projektet. På samma plats skrev Aleksis Kivi Sju Bröder för 150 år sedan.

Avtalet undertecknades av vice vd. Juha Toimela och enhetschefen Saku Kosonen i SRV samt av kommundirektör Juha-Pekka Isotupa och teknisk chef Markus Moisio i Sjundeå kommun.

Skissbilder: Arkitekterna Von Boehm – Renell Oy

kampus