Badstränder

Kvaliteten på badvattnen

Det är förbjudet att ta med sig hundar och övriga husdjur till badstränderna. (Ordningslag 27.6.2003/612).

Störsviks badstrand

Hemvikshamnen, Pickala, Sjundeå

   

Den populära simstranden ligger i en gammal sandgrop alldeles invid havet. Vid den fina sötvattensbassängen finns även för barn lämplig sandstrand. Möjlighet att solbada från morgon till kväll.

På vintern finns det möjlighet för vinterbad. På simstranden finns det omklädningsrum för vinterbad.

Karskog badstrand

Simstrandsvägen, Sjundeå


Vid stranden av lilla, klara och djupa Vikträsk simmas det från morgon till kväll på sommaren. Simstranden, som ägs av församlingen och sköts av kommunen, erbjuder under sommaren en plats för barnens simskolor. Det finns även ett hopptorn. Man kommer lätt till stranden från parkeringsplatsen också med barnvagn.

Nummijärvi badstrand

Skräddarskogsvägen190, 02570 Sjundeå

En liten sjö med ett tunt bälte av vass en bit från stranden, några moln speglar sig i vattenytan.En liten sjö, vass till vänster, en brygga och en räddningsbåt.

En låg sjö, som är speciellt lämplig för barn i Järvinummi norr om Kvarnby, i norra Sjundeå nära Lojorån. På badstranden finns två omklädningshyttar och ett dass.

Sandviken badplats

Råbergsvägen 242, 10610 Ingå

 

Sandvikens badplats ligger i Kopparnäs-Störsviks friluftsområde i Sjundeå. Den skyddade havsviken består, som namnet säger, av en sandstrandsbukt, där det finns goda möjligheter att simma. I östra delarna av bukten finns låga bergsstränder. Till Sandviken tar du dig till fots eller på cykel längs en skogsväg som börjar bredvid det gamla vattenreningsverket vid vägen Kolaholmen eller till fots längs en naturstig som börjar vid Kolaholmens parkeringsplats. Skogsvägen passerar Kvarnträsket på avstånd. Kvarnträsket är en liten sjö i naturtillstånd. Naturstigen sligrar sig längs havsstranden i omväxlande natur och terräng och passerar en forngrav och ruinen till byggnad som hört till Kurubacka fiskartorp. Den är inte lämplig för persner med rörelsehinder. Den kortaste stigen, som också är bäst anpassad för personer med rörelsehinder, kommer från Råbergsvägen i Ingå (i Google maps står det Lägervägen). Badplatsen underhålls av Föreningen Nylands friluftsområden. Sandviken är inte en officiell badstrand och vattenkvaliteten mäts inte.

Ytterligare uppgifter om Kopparnäs-Störsviks friluftsområde.

Tjusträsk badplats

Lepopirttivägen 80, Sjundeå (ligger på Sjundeå bads område)

I norra ändan av Tjusträsket ligger den lilla badplats, som mest lämplig för vuxna. Badplatsen underhålls inte av kommunen och vattenkvaliteten där mäts inte.