Barnrådgivning

På barnrådgivningen följer man upp barnets uppväxt samt psykiska, fysiska och sociala utveckling. På rådgivningen görs regelbundna hälsokontroller. Föräldrarna kan också kontakta rådgivningen i frågor gällande familjen vardag. Barnrådgivningen stöder också föräldrarna i frågor som berör fostran och föräldraskap. Barnrådgivningsverksamheten riktar sig till hela familjen.

Besök hos barnrådgivningen
Barn och ungas vaccinationsprogram
Vaccinationsguide för småbarn
Barns och ungdomars terapitjänster
Blankett angående begäran om bedömning av barnets/ungdomens behov av stöd till rehabiliteringsarbetsgruppen

Hälsorådgivning för barnfamiljer
 

Kost


Ett barn behöver en regelbunden måltidsrytm och en tillräckligt mångsidig kost. Grunden för en god hälsa i vuxenåldern skapas redan som barn och det bra att redan som barn tillägna sig hälsosamma matvanor. En hälsosam kost ger goda förutsättningar för barnets växande och utveckling.

Barnets matvanor

Barn och ungas kost och måltider

Plockmat

 

Motion


Ett barn ska få röra på sig så mångsidigt som möjligt eftersom rörlighet är viktigt med tanke på både barnets motoriska utveckling och med tanke på utvecklingen av barnets nervsystem. Regelbunden motion är avgörande för både en hälsosam utveckling och för barnets växande.

Barnets motionerande

 

Sömn


Tillräckligt med sömn och vila både stöder och främjar barnets hälsosamma utveckling och tillväxt. Dessutom är tillräcklig sömn viktigt för utvecklingen av barnets hjärna och barnet lär sig oftast nya saker under tiden som han/hon sover.

Barnets sömn

 

Nyttiga länkar för föräldrarna


Neuvokas perhe
Olycksfall i hemmet
MLL Sjundeå
MLL Lojo
Hälsobyn, Lastentalo
Väestöliitto

Lastenlääkärin yhdistys
Behandlas varsamt, sid 1
Behandlas varsamt. sid 2
Behandlas varsamt, sid 3

Blanketter

Förfrågan då barnet är 1,5 år
Förfrågan då barnet är 4 år
Enkät om rusmedel
Kraftresurser i vardagen hos familjer med nyfödda


Mödra- och barnrådgivning kontaktuppgifter enligt område

Brännmalm, Bollstad, Haga, Fall, Västerby, Nordanvik, Tegelbruksbacken, Vargsvängen, Träskulla

Hälsovårdare
044 386 1275 (telefontid må-fr 12-13)

Bollstad, Haga, Fall, Västerby, Billskog, Störsvik, Sunnanvik, Pickala, Kynnar, Nyby

Svenskspråkiga 6-åringar

Hälsovårdare
044 386 1539 (telefontid må-fr 12-13)

Lappers, Tjusterby, Vejans, Bäcks, Svartbäck, Herrdal, Flyt, Hästböle, Pölans, Tupala, Svidja, Backa, Karskog, Kvarnby, Näsby, Järvinummi, Kaffelandet, Övitsby, Andby, Harvs, Raivio, Lempans, Barråsa, Pauni, Sunnanvik, Kela

Hälsovårdare
044 386 1540 (telefontid må-fr 12-13)