Begäran om uppgifter

Den registrerade har rätt att få information, få tillgång till uppgifterna, rätta uppgifter och begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter som kommunen har samlat in om dig, ska du lämna in en begäran om insyn vid kommunhuset. Begäran om uppgifter förutsätter personlig identifiering. Pass, identitetskort och körkort är godkända identifieringshandlingar.

Registerspecifika uppgifter överlämnas avgiftsfritt en gång om året.

Begäran om registeruppgifter (pdf)

I förfrågningar om dataskyddet lönar det sig inte att i e-postmeddelandet skriva in känsliga uppgifter så som födelsetid eller personbeteckning. Det räcker med en kort beskrivning av händelsen och de egna kontaktuppgifterna. Vi tar kontakt med dig och ber om mer information.

Dataskyddsombud

tietosuoja@siuntio.fi

Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå