BELLMAN 280 ÅR

02.10.2020 19:00 - 02.10.2020 20:30

Fanjunkars, Fanjunkarsvägen 1, 02580 Sjundeå

Plats: Fanjunkars, Sjundeå Biljetter: 15€ (säljs vid dörren) Biljettbokning: cmbellman280@gmail.com En monolog- och sångföreställning som tar sin utgångspunkt i den stad och de människor som Bellman så skickligt lät skildra. Utifrån Bellmans monologer och sånger, och genom egenhändigt skrivna monologer, har Matteus Blad låtit knyta an till de människor och Fredmans-gestalter som finns bland oss här idag, och låtit visa att Bellmans värld, på ett besynnerligt sätt, är lik vår egen. Matteus Blad är bosatt i Helsingfors och är verksam som skådespelare och sångare. Föreställningen är en del av en föreställnings-turné under namnet "Bellman 280 år". "I turnéföreställningen Carl Michael Bellman kombinerar Matteus Blad Bellmans sånger med egenhändigt skrivna monologer, baserade på Bellmans texter och liv. Det blir en föreställning som på ett spännande sätt visar hur underhållaren Bellman kan ha upplevts av sin samtida publik. ... Monologerna utgår från det betraktarperspektiv som vi nutidsmänniskor i publiken är hänvisade till. Vi ser de olyckliga i rännstenen, då och nu. Vi förstår att "det gör ont att vara människa". Vi påminns om den enskilda individens utsatthet, och inser att vår uppgift är att lämna betraktarens roll och gripa in." Henrik Huldén, Hufvudstadsbladet https://www.hbl.fi/artikel/bellmans-varld-ar-lik-var-egen/