På denna sida samlas beslut som gäller Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus.

Beslut:

Byggnadstreprenadens beställningsrättigheter för tilläggs- och ändringsarbeten (KST: 18.5.2020 § 118)
Val av verkställare för Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus (FGE: 20.4.2020 § 25)
Betalning av anbudspremie (KST: 2.3.2020 § 43)
Specificering av upphandlingsenhetens uppgifter (TEKN: 25.2.2020 § 21)
Avtal för arrende av markområde (FGE: 3.2.2020 § 2)
Godkännande av handlingar för offertbegäran för bildnings- och välfärdscampuset (KST: 20.1.2020 § 22)
Beslut om finansiering för bildnings- och välfärdscampuset (FGE: 9.12.2019 § 67)
Uppdatering av projektplanen för bildnings- och välfärdscampuset i Sjundeå och investeringsbeslut för entreprenaden för byggnadstekniska arbeten (FGE: 9.12.2019 § 71)
Campusplanen (FGE: 9.12.2019 § 70)
Samarbetsgrupp för campusets livscykelprojekt och beställarens representanter i avtalsärenden (KST: 16.9.2019 § 163)
Lokalbehovsutredning för bildnings- och välfärdstjänster som är underställda bildningsnämnden (KST: 24.6.2019 § 126)
Val av entreprenadform för bildnings- och välfärdscampuset (KST: 20.5.2019 § 106)
Ansökan om tilläggsanslag för kostnaderna för att låta bygga och för konkurrensutsättandet av bildnings- och välfärdscampuset (FGE: 13.5.2019 § 29)
Kvalitetsbedömning av bildnings- och välfärdscampuset (KST: 6.5.2019 § 87)
Inledande av upphandlingen/konkurrensutsättningen av bildnings- och välfärdscampuset (KST: 25.3.2019 § 51)
Bildnings- och välfärdscampusets egenskaper (KST: 25.3.2019 § 52)
Finansieringsmodell för bildnings- och välfärdscampuset (FGE: 11.3.2019 § 16)
Bildnings- och välfärdscampusets tekniska krav och projektplan (KST: 25.2.2019 § 21)
Fastställande av de verksamhetsmässiga kraven och målen för de verksamheter som är underställda bildningsnämnden och som ska placeras i bildnings- och välfärdscampuset (KST: 21.1.2019 § 3)
Granskningen av alternativen för skolfastigheterna i Sjundeå (KST: 17.12.2018 § 284)
Campusprojektets projektorganisation (KST: 29.10.2018 § 216)
Upphandling av experttjänster för centrumcampusprojektets beredningsskede (KST: 27.8.2018 § 158)
Lokalbehovsutredning för bildnings- och välfärdstjänster som är underställda bildningsnämnden (KST: 27.8.2018 § 157)
Granskningen av alternativen för skolfastigheterna i Sjundeå (TEKN: 14.11.2017 § 147)

Bilagorna till besluten finns på tjänsten KTweb.