På denna sida samlas beslut som gäller Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampus.

Beslut:

Campusplanen (TEKN: 25.6.2019 § 88)
Lokalbehovsutredning för bildnings- och välfärdstjänster som är underställda bildningsnämnden (KST: 24.6.2019 § 126)
Val av entreprenadform för bildnings- och välfärdscampuset (KST: 20.5.2019 § 106)
Ansökan om tilläggsanslag för kostnaderna för att låta bygga och för konkurrensutsättandet av bildnings- och välfärdscampuset (FGE: 13.5.2019 § 29)
Kvalitetsbedömning av bildnings- och välfärdscampuset (KST: 6.5.2019 § 87)
Inledande av upphandlingen/konkurrensutsättningen av bildnings- och välfärdscampuset (KST: 25.3.2019 § 51)
Bildnings- och välfärdscampusets egenskaper (KST: 25.3.2019 § 52)
Finansieringsmodell för bildnings- och välfärdscampuset (FGE: 11.3.2019 § 16)
Bildnings- och välfärdscampusets tekniska krav och projektplan (KST: 25.2.2019 § 21)
Fastställande av de verksamhetsmässiga kraven och målen för de verksamheter som är underställda bildningsnämnden och som ska placeras i bildnings- och välfärdscampuset (KST: 21.1.2019 § 3)
Granskningen av alternativen för skolfastigheterna i Sjundeå (KST: 17.12.2018 § 284)
Campusprojektets projektorganisation (KST: 29.10.2018 § 216)
Upphandling av experttjänster för centrumcampusprojektets beredningsskede (KST: 27.8.2018 § 158)

Bilagorna till besluten finns på tjänsten KTweb.