Besök på bäddavdelningen, i Villa Charlotta och Azalea (18.6.2020)