Biblioteket

Meddelande 21.10.2020

I biblioteket rekommenderar vi användning av ansiktsmask till personer över 15 år, ifall det inte går att hålla 2 meters säkerhetsavstånd. Då det gäller privata träffar i bibliotekets allaktivitetsutrymme, är det en gräns på 20 personer. Du kommer väl till biblioteket endast då du är frisk.

Helle biblioteken

Fr.o.m. 14.9.2018 är Sjundeå kommunbibliotek en del av Helle-biblioteken. Förutom Sjundeå hör Hangö, Ingå, Raseborg, Borgå, Pornainen, Askola, Pukkila, Mörskom, Sibbo, Lappträsk och Lovisa till Helle-biblioteken. Materialet från alla dessa bibliotek är tillgängligt för Helle-bibliotekens kunder med samma bibliotekskort.

Öppethållningstider

Måndag, tisdag och torsdag
kl. 13.00-19.00
självbetjäningstid kl. 9-13

Onsdag och fredag
kl. 10.00-16.30
självbetjäningstid kl. 9-10

Vi håller öppet kl. 10-15 dagen före söckenhelg
självbetjäningstid kl. 9-10

Avvikande öppettider:
(2020: 30.10. 23.12. 31.12.)

Dagen före midsommarafton och julafton 10-15, självbetjäningstid kl. 9-10
(om det är bibliotekets öppethållningsdag)
 
Kontaktuppgifter

Sjundeå kommunbibliotek
Stationsvägen 4
02580 Sjundeå

09 2606 1292 (kundservice)

kirjasto@siuntio.fi