Biblioteket

Man bör hålla tillräckligt avstånd och en god handhygien då man uträttar ärenden i biblioteket. Det ordnas inga evenemang i biblioteket och man kan inte hålla mötena i bibliotekslokalerna. Alla över 12 år rekommenderas använda ansiktsmask i bilioteket. 

Reservationer och e-tjänster

Reservationer kan göras:

- i webbiblioteket Helle-finna. För att kunna reservera behöver man bibliotekskortets nummer, som fungerar som användarnamn och en PIN-kod. Anvisning för att göra en reservation

- via telefon 09-2606 1292

- via e-post kirjasto@siuntio.fi

- på biblioteket

Bibliotekets e-böcker och e-filmtjänst finns tillgängliga i nätbiblioteket. Till de elektroniska tjänsterna kan man logga in via numret på bibliotekskortet och med en PIN-kod.

En ny PIN-kod kan man begära i samband med inloggningen eller genom att ringa till biblioteket.

Helle biblioteken

Fr.o.m. 14.9.2018 är Sjundeå kommunbibliotek en del av Helle-biblioteken. Förutom Sjundeå hör Hangö, Ingå, Raseborg, Borgå, Pornainen, Askola, Pukkila, Mörskom, Sibbo, Lappträsk och Lovisa till Helle-biblioteken. Materialet från alla dessa bibliotek är tillgängligt för Helle-bibliotekens kunder med samma bibliotekskort.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.

Öppethållningstider

Måndag, tisdag och torsdag
kl. 13.00-19.00
Självbetjäningstid kl. 9-13

Onsdag och fredag
kl. 10.00-16.30
Självbetjäningstid kl. 9-10

HRT-servicepunkten är inte öppen under bibliotekets självbetjäningstid

Vi håller öppet kl. 10-15 dagen före söckenhelg

Avvikande öppettider:
(2022: 14.4, 25.5, 23.6, 4.11, 5.12, 23.12)

Dagen före midsommarafton och julafton 10-15
(om det är bibliotekets öppethållningsdag)
 
Kontaktuppgifter

Sjundeå kommunbibliotek
Stationsvägen 4
02580 Sjundeå

09 2606 1292
(kundservice: må, ti, to kl. 13-19, on, fr kl. 10-16.30)


kirjasto@siuntio.fi