Biblioteket

Meddelande 29.5.2020

Sjundeå kommunbibliotek öppnar måndagen den 1.6.2020 enligt sommar öppettider. Då kan man låna och återlämna som normalt. Även bibliotekets kundbetjäningsdisk och HRT-servicepunkten öppnar.

Med bibliotekskortet kan man låna bärbara datorer för att surfa och printa. Datorerna desinfiseras efter varje användning och samma dator lånas inte ut till nästa användare. Med tanke på säkerhets avståndet har möblerna placerats så att man i läsesalen kan läsa tidningar och i övriga utrymmen studera.

Reservationerna som anlänt under stängningen går att avhämta t.o.m 8.6.2020, därefter går dom till följande i ordningen. De uteblivna bokningarna är ännu i kraft. Det utlånade materialets förfallodag är 8.6. och inga förseningsavgifter uppbärs under stängningstiden.

Tillsvidare ordnar vi inga puklik evenemang, vi återgår till den normala ordningen i september. Man kan reservera bibliotekets allaktivitetsutrymme för möten, men p.g.a utrymmets storlek kan endast 10 personer delta/gång.

När man vistas på biblioteket är det viktigt att komma ihåg att hålla avstånd, god handhygien och vid kundbetjäningsdisken gäller det av säkerhetsskäl att uträtta sitt ärende snabbt.

E-bibliotekskort

E-bibliotekskort är ett tillfälligt bibliotekskort och med det man kan låna och reservera bara e-material. E-bibliotekskort är för personer som ännu inte har ett bibliotekskort eller personer som har tappat sitt bibliotekskort. Idéen med e-bibliotekskortet är att alla kommuninvånare kan använda bibliotekets e-material. Kortet är i kraft tillsvidare. Man kan ringa till biblioteket och be om ett e-bibliotekskort.

Helle biblioteken

Fr.o.m. 14.9.2018 är Sjundeå kommunbibliotek en del av Helle-biblioteken. Förutom Sjundeå hör Hangö, Ingå, Raseborg, Borgå, Pornainen, Askola, Pukkila, Mörskom, Sibbo, Lappträsk och Lovisa till Helle-biblioteken. Materialet från alla dessa bibliotek är tillgängligt för Helle-bibliotekens kunder med samma bibliotekskort.

 

Öppethållningstider 1.6.-16.8.2020

Måndag och torsdag
kl. 13.00-19.00
självbetjäning kl. 9-13

Onsdag, tisdag och fredag
kl. 10.00-16.00
självbetjäningstid kl. 9-10

Vi håller öppet kl. 10-15 dagen före söckenhelg, självbetjäningstid kl. 9-10 

Avvikande öppettider (2020: 9.4. 30.4. 20.5. 18.6. 30.10. 23.12. 31.12.)


- Dagen före julafton 10-15, (om det är bibliotekets öppethållningsdag),
självbetjäningstid kl. 9-10
 
Dagen före midsommarafton 10-15,
självbetjäningstid kl. 9-10

Kontaktuppgifter

Sjundeå kommunbibliotek
Stationsvägen 4
02580 Sjundeå

09 2606 1292 (kundservice)

kirjasto@siuntio.fi