Bibliotekets meddelande

05.05.2020 15:29

Kategori:

Regeringen har beslutat 4.5 att biblioteksutrymmena öppnas gradvist från och med 1.6 och utlånande av böcker kan på börjas genast. Vi behöver dock lite tid till att göra alla praktiska arrangemag för att vi ska kunna säkert låna ut material. Vi väntar också på instruktioner från Regionförvaltningen på hur utlåningen skall förverkligas. Du följer väl med biblioteket på sociala medier och våra hemsidor, där vi informerar om när vi börjar med utlåningen i praktiken på Sjundeå kommunbibliotek.

Mera info: https://www.biblioteken.fi/

kirjasto