Bibliotekets tjänster

Utställningar och evenemang

Du hittar utställningar och evenemang under deras egen sida.

Kirjasampo.fi

Övriga tjänster

Sjundeå kommuns plan för multilitteracitet 2020-2021 från barn till seniorer

Digistöd

Behöver du hjälp med datatekniken, användandet av surfplatta eller smarttelefon? Kom till biblioteket och träffa en handledare. Du kan även fråga om användandet av internet samt om olika nättjänster. Du kan även ta med din egna apparat.

Observera att handledaren inte ger handledning angående bankärenden eller betalningstransaktioner.

RESERVERING AV SJÄLVSTÄNDIGA BESÖK OCH PRAXIS UNDER BESÖKEN

Till biblioteket kan tas två grupper samtidigt på ett självständigt besök. Gruppbesöken är möjliga må-fr kl. 9.00 – 16.00.

Skicka uppgifter om din grupp (klass el. dyl. gruppstorlek och lärarens namn) och önskad tidpunkt för besök till bibliotekets gemensamma e-post kirjasto@siuntio.fi Biblioteket skriver upp reservationer i en kalender och godkänner dem, ifall det är ledigt vid den önskade tidpunkten.

Om ni behöver bibliotekets anordningar vid besöket, meddela vilka anordningar och hur många av dem ni behöver.

Dessa gruppbesök är självständiga, men om din grupp behöver handledning i bibliotekstjänster, informationssökning eller digitala tjänster, meddela separat om det. Man kommer överens om ledda besök med innehåll fall för fall. Under självbetjäningstiden på förmiddagen finns nödvändigtvis inte handledande personal på plats.

Gruppens ledare ansvarar alltid för barnen och deras beteende på biblioteket. Under självbetjäningstiden finns ingen personal vid kundbetjäningen eller som övervakare. De övriga biblioteksbesökarna som  t.ex. läser eller jobbar ska beaktas, men man får prata i biblioteket med vanlig röst. Utrymmen ska vara snygga efter besöket!

RESERVERING AV ALLAKTIVITETSUTRYMME

Också reserveringsbegäran om allaktivitetsutrymme skickas tillsvidare per e-post till biblioteket kirjasto@siuntio

Många grupper samlas i utrymmet, således kan vi inte garantera att alla som vill kan använda utrymmet. I vissa fall är också kvällsbesöken möjliga, helst må, ti och to-kvällar. På kvällarna används utrymmet mest av lokala organisationer och övriga grupper. 

I allaktivitetsutrymme finns flyttbara, hopfällbara bord, stolar för 20 personer (på förhandsbeställning för ca 40 personer), en stor skärm, sammanträdesmikrofon, blädder- och tuschblock. Alla bibliotekets IKT-apparater kan användas i utrymmet. Skriv i meddelandefältet i kalenderreservation dina kontaktuppgifter, noggranna uppgifter om vilka apparater och  utrustning  du behöver  samt önskemål om handledning.

Utrymmet är avskilt  från den övriga bibliotekslokalen med hyllor, och därför kan vi inte garantera fullständig arbetsro. Man bör beakta också att det hörs till bibliotekslokalen när man pratar. Man kan ha egen traktering i utrymmet, vilket ska vara snyggt efter besöket (saker på sina plats, soporna bort och smutsen borttorkad). Vi fortsätter att skaffa mera utrustning. Berätta till personalen om du har önskemål angående utrustningen.

Energimätare och yttemperaturmätare

Du kan låna energimätare vid biblioteket, och med hjälp av mätaren kan man kontrollera hur mycket energi de olika apparaterna i hemmet förbrukar. Med yttemperaturmätaren kan man upptäcka värmeläckor. Det kostar ingenting att låna mätarna. Lånetiden är 1 vecka.

Hörlurar

Du kan låna hörlurar av biblioteket exempelvis för att lyssna på musik. Man lånar hörlurarna med bibliotekskortet, men de kan endast användas i bibliotekets lokaler.