Bidrag

Sjundeå kommun understöder väglagen med årsunderstöd och i mindre skala även med grundförbättringsbidrag.

Underhållsbidrag för år 2019 för enskilda vägar

Noggrannare grunder för understöden

Blanketter för understödsansökan:

Anhållan om vägbidrag 2019

Årskostnadsbidrag för underhåll av enskilda väg