Bildnings- och välfärdscampus

Funktionella krav och mål för Sjundeås bildnings- och välfärdscampus

För tillfället bereder Sjundeå kommun planerandet och byggandet av det nya bildnings- och välfärdscampuset. Kommunstyrelsen godkände bildningsnämndens förslag om lokalbehoven (KST 27.8.2018 § 157).

Bildningsnämnden har framfört att följande verksamheter skulle placeras i det nya bildningscampuset:
* Finskspråkig förskoleundervisning
* Finskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 1-9, Aleksis Kiven koulu
* Svenskspråkig småbarnspedagogik
* Svenskspråkig förskoleundervisning
* Svenskspråkig grundläggande utbildning i årskurserna 1-6, Sjundeå svenska skola
* Kommunens bibliotek
* Ungdomslokalen, Walkers-caféet
* Rehabiliterande arbetsverksamhet, verkstaden Ström
* Idrottstjänster
* Kulturtjänster (allaktivitetslokal dvs. auditorium, utställningslokal)

Därtill ska också de behov som kommunens idrotts- och kulturtjänster har beaktas i planerandet och byggandet av campuset. På grund av detta har bildningsnämnden framfört att det i campuset skulle finnas tillräckligt stora idrottslokaler, en utställningslokal och en allaktivitetslokal (auditorium).

Planerandet fortsätter genom att fastställa de funktionella kraven och målsättningarna för campuset och målet är att de är färdiga i början av november. Detta skede görs som tjänsteinnehavararbete inom kommunen.

Kommuninvånare, representanter för tredje sektorn och andra användare av tjänsterna har möjlighet att framföra sina åsikter om lokalerna i det kommande campuset. Åsikterna beaktas i fastställandet av de funktionella kraven och målsättningarna.

Enkät-länken leder till en enkät med hjälp av vilken du lätt kan framföra dina egna åsikter och önskemål om campuset.
Enkät

För varje verksamhet finns en egen svarspunkt. Enkäten besvaras anonymt och det bildas inget personregister av svaren. Enkäten kan besvaras fram till tisdag 30.10.2018 kl. 15.00.

Vi önskar att kommuninvånarna skulle framföra sina åsikter om campusets gårds- och lekområden, om idrottslokalerna och -områdena, om styrningen av gång- och cykeltrafiken samt fordonstrafiken och om parkeringsplatserna. I slutet av enkäten har du möjlighet att framföra andra tankar angående projektet, exempelvis gällande säkerheten, akustiken eller belysningen.

Kommunfullmäktige använder de uppgift som uppkommer i fastställandet av de funktionella kraven och målsättningarna för att besluta om hur och i vilken omfattning bildnings- och välfärdscampuset förverkligas.

Informationsmöte

Ett informationsmöte om campuset ordnas till skillnad från tidigare uppgifter tisdag 23.10.2018 kl. 18.00-19.30 i Scandic Sjundeås auditorium (Sjundeå bad), Lepopirttivägen 80. Vid mötet presenteras planeringen av bildnings- och välfärdscampuset och man går igenom fastställandet av de funktionella kraven och målsättningarna samt berättar hur planerandet och beslutsfattandet framskrider.