Sjundeå kommun förbereder planerandet och byggandet av en ny bildnings- och välfärdskampus.

Bildnings- och välfärdscampus gör det möjligt för finsk- och svenskspråkiga elever att få en säker och välbekant inlärningsmiljö, allt från förskoleutbildning till slutet av grundutbildningen i friska och tidsenliga lokaler, som ligger på en central plats i Sjundeås tätortscentrum. Dessutom kommer biblioteket och ungdomsutrymmen att placeras i bildnings- och välfärdscampuset.

Den huvudsakliga placeringsplatsen för bildnings- och välfärdscampuset är på Aleksis Kiven koulus tomt.

Byggentreprenaden har planerats att börja i mars 2020. Verksamheten av bildnings- och välfärdscampus kommer att sättas igång i början av höstterminen 2022.