Sjundeå kommun förbereder planerandet och byggandet av en ny bildnings- och välfärdscampus.

Bildnings- och välfärdscampuset erbjuder en trygg och bekant lärmiljö ända från förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen i hälsosamma och tidsenliga lokaler på en central plats i Sjundeå centrum. Dessutom kommer biblioteket och ungdomsutrymmen att placeras i bildnings- och välfärdscampuset.

Den huvudsakliga placeringsplatsen för bildnings- och välfärdscampuset kommer att vara på Aleksis Kiven koulus tomt.

Verksamheten vid bildnings- och välfärdscampuset inleds i början av höstterminen 2022.  

Sjundeå Campus LIVE