Sjundeå kommun förbereder planerandet och byggandet av en ny bildnings- och välfärdscampus.

Bildnings- och välfärdscampuset gör det möjligt för finsk- och svenskspråkiga elever att få en säker och välbekant inlärningsmiljö, allt från förskoleutbildning till slutet av grundutbildningen i friska och tidsenliga lokaler, som ligger på en central plats i Sjundeås tätortscentrum. Dessutom kommer biblioteket och ungdomsutrymmen att placeras i bildnings- och välfärdscampuset.

Den huvudsakliga placeringsplatsen för bildnings- och välfärdscampuset kommer att vara på Aleksis Kiven koulus tomt.

Verksamheten vid bildnings- och välfärdscampuset inleds i början av höstterminen 2022.  

Sjundeå Campus LIVE