Sjundeå kommun bygger ett nytt bildnings- och välfärdscampus.

Bildningscampuset Sjundeå hjärta erbjuder en trygg och bekant lärmiljö ända från förskolan till slutet av den grundläggande utbildningen i hälsosamma och tidsenliga lokaler på en central plats i Sjundeå centrum. Dessutom kommer biblioteket och ungdomslokaler att placeras i bildnings- och välfärdscampuset.

Verksamheten i Sjundeå hjärta inleds under sommaren och i början av höstterminen 2022.