Bildnings- och välfärdscampusprojekt meddelande 11.6.2020

11.06.2020 09:11

Kategori: Boende & Miljö Småbarnspedagogik & Utbildning

Avtalen för Sjundeås bildnings- och välfärdscampus livscykelentreprenad skrevs under i Fanjunkars 10.6.2020.

Byggandet av bildnings- och välfärdscampuset kommer hastigt att påbörjas och invigningsmötet för byggandet av projektet kommer att hållas redan 12.6.2020.

Livscykelprojektet inleds med att utveckla planerna till verkställningsplaner. Förberedelserna av byggnadsplatsen påbörjas genast och senare på sommaren påbörjas förberedelserna för rivningsarbetet av Aleksis Kiven koulus gamla byggnader samt för markbyggnadsarbetet.

Det kommer att informeras noggrannare om byggtidtabellen på dessa bildnings- och välfärdscampussidor samt allmänt på Sjundeå kommuns hemsida (Aktuellt).

Nedan finns illustrationsbilder av den blivande campusbyggnaden och utgående från dem börjar utvecklandet av planerna. Som ett resultat av utvecklingsarbetet kan byggnadens slutliga utseende och färgning ändras en aning från illustrationsbilderna.

Projektchef

Timo Ryyppö

Sjundeå kommun

Bildnings- och välfärdscampus fågelperspektiv