Bildnings- och välfärdscampusprojektets projektrapport 11.9.2019 (offentlig)

13.09.2019 09:45

Kategori: Boende & Miljö Småbarnspedagogik & Utbildning

Bildnings- och välfärdscampusprojektets offentliga projektrapport finns att läsa här (på finska).