Bildningsavdelningens bidrag

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun beviljar årligen följande understöd enligt prövning:

- Understöd inom idrottsverksamheten
- Kulturunderstöd
- Understöd för ungdomsverksamhet
- Understöd för fritt bildningsarbete

Man kan ansöka om bidrag följande gång i årsskiftet 2019/2020.

Principer för beviljandet av behovsprövade understöd

Idrottarnas stipendiestadga

Ansökningsblankett

Ansökan om förskott på allmänt bidrag

Kulturpris

Förslag på mottagare av kulturpriset skall göras senast 31.5.2019

Mer information

Maarit Tuomisto
Chef för biblioteks- och fritidatjänster
maarit.tuomisto(at)siuntio.fi
050 386 0825