Bildningsavdelningens bidrag

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun beviljar årligen följande understöd enligt prövning:

- Understöd inom idrottsverksamheten
- Kulturunderstöd
- Understöd för ungdomsverksamhet
- Understöd för fritt bildningsarbete

Man kan ansöka om bidrag årligen 1.1. - 28.2.

Principer för beviljandet av behovsprövade understöd

Idrottarnas stipendiestadga

Ansökningsblankett

Ansökan om förskott på allmänt bidrag

Kulturpris

Mer information

Maarit Tuomisto
Chef för biblioteks- och fritidatjänster
maarit.tuomisto(at)siuntio.fi
050 386 0825