Bildningscampuset Sjundeå hjärta har elavbrottsövning på onsdag 7.12. kl. 11–13

05.12.2022 14:13

Kategori: Turism & Fritid Småbarnspedagogik & Utbildning Social- & Hälsovårdstjänster

I Bildningscampuset Sjundeå hjärta ordnas en elavbrottsövning på onsdag 7.12. kl. 11–13. Under övningen bryts strömmen i byggnaden.

Sjundeå kommun bereder sig för olika störningssituationer. Det är viktigt att uppdatera beredskapsplanerna så att de svarar på de risker som finns inom sikte.

Det finns behov av att bereda sig för eventuella elavbrott på Bildningscampuset Sjundeå hjärta och för att elavbrottet varar några timmar under dygnets toppförbrukning eller efter toppförbrukningen. Vi meddelar om möjliga elavbrott på förhand ifall vi får information om dem. Elavbrott kan dock förekomma överraskande och därför måste vi bereda oss även för oförutsedda situationer.

Elever for noggrannare anvisningar via Wilma. 

Två flickor cyklar utanför biblioteket och familjecentret i Bildningscampuset Sjundeå hjärta.