Bildningsnämnden

Bildningsnämnden svarar för organisering och utveckling av småbarnsfostran, allmänbildande undervisning, yrkes- och vuxenutbildning, fri bildning (biblioteksväsende, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet och
kulturverksamhet) samt grundundervisning i konst.

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.

.... ...JANUARI 2020..  .... ......FEBRUARI 2020........ .       ...MARS 2020..   ......
vk ti on to fr
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29
00
vk ti on to fr
9 1
10 2 3 .4. 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

......    APRIL 2020.....    .. ....        MAJ 2020...       ... ......      JUNI 2020...    ....
vk ti on to fr
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
00
vk ti on to fr
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
 

Den finskspråkiga och den svenskspråkiga sektionen fungerar under bildningsnämnden. De medlemmar som väljs till de två sektionerna bör utses bland personer som hör till respektive språkgrupp.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Carl-Johan Gottberg (Susanne Ekström)

Viceordförande

Harri Myllyniemi (Pia Virta)

Övriga medlemmar

Anna Paasikivi (Kaisa Randström)
Saana Hintikka (Maria Koroma-Hintikka)
Anette Flygar (Jari Alopaeus)
Rainer Sarviaho (Jere Jantunen)
Satu Tarnanen (Jussi Forelius)

Kommunstyrelsens representant

Arja Alho

Föredraganden

Bildningsdirektör Hanna-Mari Sarlin

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)