Bildningsnämnden

Bildningsnämnden svarar för organisering och utveckling av småbarnsfostran, allmänbildande undervisning, yrkes- och vuxenutbildning, fri bildning (biblioteksväsende, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet och
kulturverksamhet) samt grundundervisning i konst.

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.

               JULI 2020               ......  AUGUSTI 2020........ .... SEPTEMBER 2020.. ....
vk ma ti ke to pe la su
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
vk ma ti ke to pe la su
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 .9. 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
 

......  OKTOBER 2020... .... .. .. NOVEMBER 2020.. .... ... ...DECEMBER 2020.......
vk ma ti ke to pe la su
40 1 2 3 4
41 5 6 .7. 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
00
vk ma ti ke to pe la su
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
vk ma ti ke to pe la su
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
 

Den finskspråkiga och den svenskspråkiga sektionen fungerar under bildningsnämnden. De medlemmar som väljs till de två sektionerna bör utses bland personer som hör till respektive språkgrupp.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Carl-Johan Gottberg (Susanne Ekström)

Viceordförande

Harri Myllyniemi (Pia Virta)

Övriga medlemmar

Anna Paasikivi (Kaisa Randström)
Saana Hintikka (Maria Koroma-Hintikka)
Anette Flygar (Jari Alopaeus)
Rainer Sarviaho (Jere Jantunen)
Satu Tarnanen (Jussi Forelius)

Kommunstyrelsens representant

Arja Alho

Föredraganden

Bildningsdirektör Hanna-Mari Sarlin

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)