Bildningsnämnden

Bildningsnämnden svarar för organisering och utveckling av småbarnsfostran, allmänbildande undervisning, yrkes- och vuxenutbildning, fri bildning (biblioteksväsende, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet och
kulturverksamhet) samt grundundervisning i konst.

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden på onsdagar kl. 18.00.

...::.::....JULI 2019.::::..... ....... AUGUSTI 2019....... .....SEPTEMBER 2019......
vk ti on to fr
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
00
vk ti on to fr
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

.......OKTOBER 2019....... .......NOVEMBER 2019...... ......DECEMBER 2019.......
vk ti on to fr
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 .9. 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
00
vk ti on to fr
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
00
vk ti on to fr
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Den finskspråkiga och den svenskspråkiga sektionen fungerar under bildningsnämnden. De medlemmar som väljs till de två sektionerna bör utses bland personer som hör till respektive språkgrupp.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Carl-Johan Gottberg (Susanne Ekström)

Viceordförande

Harri Myllyniemi (Pia Virta)

Övriga medlemmar

Anna Paasikivi (Kaisa Randström)
Saana Hintikka (Maria Koroma-Hintikka)
Anette Flygar (Jari Alopaeus)
Rainer Sarviaho (Jere Jantunen)
Satu Tarnanen (Jussi Forelius)

Kommunstyrelsens representant

Arja Alho

Föredraganden

Bildningsdirektör Jukka Pietinen

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)