Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion har i uppgift bl.a. att godkänna för- och grundundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den finskspråkiga sektionens möten kallas därtill en representant rör Aleksis Kivi skolans personal och en representant för den finskspråkiga förundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Satu Tarnanen (Ilmari Kanniainen)

Viceordförande

Saana Hintikka (Johanna Nygård)

Övriga medlemmar

Mark Davidson (Anu Sauramaa)
Mari Lovén (Mika Mäenpää-Louekoski)
Mika Savilahti (Sinikka Hussi)

Kommunstyrelsens representant

Kirsi Martin

Föredragande

Rektor Pauliina Smolander, serviceområdesansvarig Tuire Rönkkö

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)