Bildningsnämndens finskspråkiga sektion

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion har i uppgift bl.a. att godkänna för- och grundundervisningens årliga arbetsplan, utse biträdande eller vicerektor för skolan, avskeda elev från grundskolan på bestämd tid och framföra en ekonomi- och verksamhetsplan för bildningsnämnden.

Till den finskspråkiga sektionens möten kallas därtill en representant rör Aleksis Kivi skolans personal och en representant för den finskspråkiga förundervisningens personal.

Sektionen sammanträder vid behov, i medeltal 3-4 gånger i året.

Medlemmar 2017-2021

Ordförande

Satu Tarnanen (Ilmari Kanniainen)

Viceordförande

Saana Hintikka (Johanna Nygård)

Övriga medlemmar

Mark Davidson (Anu Sauramaa)
Mari Lovén (Julius Linnala)
Mika Savilahti (Sinikka Hussi)

Kommunstyrelsens representant

Kirsi Martin

Föredragande

Rektor Pauliina Smolander, serviceområdesansvarig Tuire Rönkkö

Sekreterare

Förvaltningskoordinator Cilla Ojala

(de personliga ersättarna inom parentes)